Kalendarz modlitw Wrzesień 8

Intencja dnia

Święto Matki Bożej Bolesnej z Sulisławic, Patronki Prowincji Polskiej

Aby między podwładnymi i przełożonymi panowała jedność serca i umysłu, która wynika ze wspólnej odpowiedzialności za obecne i przyszłe dobro Zgromadzenia. (art. 157)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

O nieustanną opiekę Matki Bożej Sulisławskiej nad Prowincją Polską (w dniu odpustu)

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach

 
Słowa Założyciela

Całe moje życie powinno być pokutą i modlitwą. (KW, 45)