Kalendarz modlitw Wrzesień 23

Intencja dnia

Abyśmy nieustannie wspomagali naszymi modlitwami przełożonego generalnego w uznaniu dla jego posługi wobec całego Zgromadzenia. (art. 76)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Imieniny
 
Intencje

O łaskę naśladowania naszych Założycieli

Za wszystkich będących w formacji i za kierowników formacji

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Chcę żyć w świątyni wielkiego Boga, do niej mam wołać za mną ludzkość - w świątyni Boga, co jest wszystkim. W niej znajduję wszystko, co najrozkoszniejszego kochałem, co najprawdziwszego myślałem, co zrobić chciałem najpiękniejszego. (KW, 60)