Kalendarz modlitw Wrzesień 12

Intencja dnia

Abyśmy kontynuowali swoją duchową formację poprzez pogłębienie świadomości zasad życiowych i prac Założycieli, wzrastanie w jedności z Chrystusem zmartwychwstałym przez modlitwę, praktykowanie z całą prostotą miłości braterskiej w życiu wspólnym oraz przez pogłębienie samokontroli opartej na Ewangelii i odzwierciedlającej śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. (art. 163)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój na świecie

Za naszych kleryków, juniorystów i nowicjuszy oraz ich formatorów

Za duszpasterzy i parafian Parafii Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach, Wielkich Lewarach i na Kahlenbergu (w dniu odpustu)

 
Słowa Założyciela

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania. (KW, 49)