Kalendarz modlitw Wrzesień 12

Intencja dnia

Abyśmy kontynuowali swoją duchową formację poprzez pogłębienie świadomości zasad życiowych i prac Założycieli, wzrastanie w jedności z Chrystusem Zmartwychwstałym przez modlitwę, praktykowanie miłości braterskiej we wspólnym życiu i jego prostocie oraz przez powiększenie samokontroli opartej na Ewangelii i odzwierciedlającej śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (art. 161)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój na świecie

Za naszych kleryków i nowicjuszy oraz ich formatorów

Za duszpasterzy i parafian Parafii Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach, Wielkich Lewarach i na Kahlenbergu (w dniu odpustu)

 
Słowa Założyciela

Mamy być apostołami miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania

(KW, 49)