Kalendarz modlitw Czerwiec 1

Intencja dnia

Aby nasze doskonałe posłuszeństwo było nadprzyrodzone tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne (art. 44)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Święcenia
Zmarli
 
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego

Za naszych kleryków, nowicjuszy, postulantów oraz ich formatorów

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

...oderwać serce coraz doskonalej i zupełnie od wszystkich rzeczy ziemskich, w niczym doczesnym nie smakować... Wtedy tylko zdolnym się będzie do umartwienia w całym życiu...

(23.11.1837, Solesmes)