Kalendarz modlitw Czerwiec 1

Intencja dnia

Aby nasze doskonałe posłuszeństwo było nadprzyrodzone zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. (art. 44)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego

Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy, postulantów oraz ich formatorów

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

...oderwać serce coraz doskonalej i zupełnie od wszystkich rzeczy ziemskich, w niczym doczesnym nie smakować... Wtedy tylko zdolnym się będzie do umartwienia w całym życiu... (23.11.1837, Solesmes)