Kalendarz modlitw Czerwiec 17

Intencja dnia

Aby każdy przełożony starał się rozpoznać i mądrze spożytkować talenty ofiarowane współbraciom przez Boga oraz dawał im rozsądny zakres wolności co do określania szczegółów związanych z wypełnianiem wyznaczonej im pracy apostolskiej. (art. 49)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszą misję w Tanzanii

O beatyfikację Założycieli i Ojca Pawła Smolikowskiego

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

Tyle się troszczę, to o nawrócenie drugich, to o różne cudze interesy i różne sposobiczki przyczyniania się do dobrego, do chwały Bożej... A sam... jak żyję...? (07.09.1838, Paryż)