Kalendarz modlitw Czerwiec 29

Intencja dnia

Aby Pismo Święte ukazywało nam Chrystusa jako męża modlitwy, który często oddawał swemu Ojcu cześć i dziękczynienie. (art. 54)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania do naszego Zgromadzenia

O beatyfikację O. Piotra Semenenki (w dniu urodzin)

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Piotra i Pawła w Neuhaus, Niemcy (w dniu odpustu)

Za wspólnotę Domu zakonnego na Mentorelli

 
Słowa Założyciela

Boże, bądź miłościw! Daj wytrwałość na przyszłość... (31.12.1838, Paryż)