Kalendarz modlitw Czerwiec 4

Intencja dnia

Abyśmy, jeżeli nasze zapatrywanie na sprawę lub sposób, w jaki powinna być załatwiona, sprzeciwia się otrzymanym rozkazom, rzecz poważnie rozważyli przed Bogiem i przedłożyli przełożonemu swój punkt widzenia, którego może on zupełnie nie brał pod uwagę. (art. 45)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. i za naszego biskupa diecezjalnego

Za Ojca Generała i naszego Ojca Prowincjała

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Za każdą myśl dobrą, za każde słowo życzliwe i silne (nie przypisując go bynajmniej sobie, Boże uchowaj! To byłoby bluźnierstwo, niewdzięczność, najpodlejsze kłamstwo), Bogu najmiłosierniejszemu najpokorniej dziękować winienem... (18.12.1837, Solesmes)