Kalendarz modlitw Czerwiec 5

Intencja dnia

Abyśmy, jeżeli nasze propozycje zostaną odrzucone, z miłości ku Bogu polecenie chętnie wypełnili (art. 45)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Zgromadzenie i naszych przełożonych, oraz o powołania

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium i ich wychowawców

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Bogu najmiłosierniejszemu najpokorniej dziękować winienem i ofiarować Mu je, na Jego chwałę i prosić o wzrost Jego łaski i darów, jeśli to potrzebne dla Jego chwały i dla dobra bliźniego...

(18.12.1837, Solesmes)