Kalendarz modlitw Czerwiec 8

Intencja dnia

Abyśmy nasze odnoszenie się do swego przełożonego opierali na miłości (art. 46)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom

O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krokowej

 
Słowa Założyciela

Niech Pan daje wzrost! Niech się dzieje Jego wola! I pisać po modlitwie i wśród modlitwy...

(18.12.1837, Solesmes)