Kalendarz modlitw Czerwiec 8

Intencja dnia

Abyśmy nasze odnoszenie się do własnego przełożonego opierali na miłości. (art. 46)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom

O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krokowej

 
Słowa Założyciela

Niech Pan daje wzrost! Niech się dzieje Jego wola! I pisać po modlitwie i wśród modlitwy... (18.12.1837, Solesmes)