Kalendarz modlitw Czerwiec 22

Intencja dnia

Aby poprzez swoje postępowanie i kierowanie współbraćmi przełożony starał się w sposób szczególny zaprowadzić i ugruntować wśród nich regułę miłości. (art. 51)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych oraz o powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

... a toć ja ciągle myślałem, żem ja się wiele przyczynił do nawrócenia braci, do zebrania ich koło mnie, wprowadzenia w nich ducha doskonalszego... Jak?! (09.09.1838, Paryż)