Kalendarz modlitw Czerwiec 21

Intencja dnia

Aby w przypadkach, w których nie da się dojść do porozumienia, przełożony po uważnym i modlitewnym rozważeniu sprawy przed Bogiem, sam zadecydował i polecił, co należy czynić (art. 50)

Wstawiennictwo:
We pray for
Święcenia
 
Intencje

Za Kościół św., za Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego

Za żyjących i zmarłych dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Przy Komunii św. Bóg mnie oświeca uczuciem pokory większej niż żywię z wszystkiego dotychczasowego życia...

(09.09.1839, Paryż)