Kalendarz modlitw Czerwiec 25

Intencja dnia

Aby w wypadkach, gdy przełożony zamierza zobowiązać zakonnika w sumieniu, w sposób szczególnie poważny oraz w ważnej sprawie, wydał on polecenie wyraźnie w imię świętego posłuszeństwa. (art. 52)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Boże... daj mi poznać całą moją nicość, a wielbić Twoją wielkość! (09.09.1838, Paryż)