Kalendarz modlitw Czerwiec 25

Intencja dnia

Aby w wypadkach, gdy przełożony zamierza w sposób szczególny zobowiązać zakonnika w sumieniu i poważnie, w ważnej sprawie, jasno polecił w imię świętego posłuszeństwa (art. 52)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Boże... daj mi poznać całą moją nicość, a wielbić Twoją wielkość!

(09.09.1838, Paryż)