Kalendarz modlitw Czerwiec 13

Intencja dnia

Aby nawet trudny obowiązek udzielania upomnienia był posługą miłości przez to, że przełożony będzie usiłował okazać cierpliwość, wyrozumiałość, ostrożność w potępianiu i przebaczenie na wzór Chrystusa przebaczającego Piotrowi po jego zaparciu się. (art. 47)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., za Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego

Za naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i dobroczyńców

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Antoniego w Radziwiłłowie (w dniu odpustu)

 
Słowa Założyciela

O Boże! ...o ile ja zawiniłem przez moje niedbalstwo, lenistwo, oziębłość dla Ciebie, o Panie, daj mi, Panie, to wszystko odpokutować! (19.06.1838, Paryż)