Kalendarz modlitw Czerwiec 11

Intencja dnia

Aby każdy przełożony pamiętał, że reprezentuje Chrystusa,

który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć

(Mt 20,28) i dlatego swą władzę będzie sprawował w duchu służby (art. 47)
Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za tych, którzy opuścili nasze Zgromadzenie

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Boże, dodaj łaski do zniesienia kłopotów i uspokojenia... W Tobie cała nadzieja moja!

(21.12.1837, Solesmes)