Kalendarz modlitw Czerwiec 12

Intencja dnia

Aby każdy przełożony starał się naśladować uprzejmość i przystępność Chrystusa, a współbraci wspierać przykładem, modlitwą, radą, zaufaniem i zachętą. (art. 47)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym

O powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu

 
Słowa Założyciela

Bogarodzico, Królowo nasza, wy, święci, najdroższy Adamie - przyczyńcie się za mną do Pana! Litości! Przez mękę i zasługi Pana naszego Chrystusa, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! (21.12.1837, Solesmes)